POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym  informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: RAF-TRUCKS Rafał Raźniak, Krakuszowice 120, 32-420 Gdów  (zwana dalej “RAF-TRUCKS”)

Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: biuro@raf-trucks.pl,
 • adres pocztowy: RAF-TRUCKS Rafał Raźniak, Krakuszowice 120, 32-420 Gdów.

O jakich danych mówimy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym min. do:

 • obsługi zamówień, które do nas kierujesz
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • zapewnić najwyższe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa lub nadużycia,
 • celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,
 • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko
 • pełną nazwę firmy
 • adres firmy
 • adres mailowy oraz telefon
 • nr NIP

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej oferty.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym:

 • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • masz prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • możesz zgłosić sprzeciw i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres mailowy : biuro@raf-trucks.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • marketingowych 5 lat po rozwiązaniu umowy.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingowych jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk “zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach zawartej umowy z nami.